Úvod

Základný cieľ činnosti občianskeho združenia – podpora informačných systémov, web stránok pre oblasť kultúry cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia. Poskytovanie poradenstva, konzultácií a know-how v oblasti informačných systémov, web stránok, propagácie marketingu, budovania sietí, tvorby rozvojových štúdií a iných odborných materiálov v oblasti kultúry, umenia, cestovného ruchu, vzdelávania, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia. Tvorba propagačných materiálov formou tlačených, audiovizuálnych a elektronických médií. Propagačná a informačná činnosť a marketing v oblasti kultúry, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, vzdelávania a ochrany životného prostredia. Organizovanie kultúrnych podujatí, so zameraním na podporu domácich umelcov.